A KALTBLUT exclusive fashion editorial. Photographer Ilaria Taschini captured models Chiara @ Euphoria Fashion Agency, Margherita Giacopelli, Daniele …...