A KALTBLUT exclusive womenswear editorial. Italy based photographer Giacomo Rebecchi lensed Veronika Spasova @ ICEMODELS Milan for us. …...