A KALTBLUT exclusive. Photography by Viktoria Chistyakova. Model is Artem Sakhnenko. Make up by Vladislav Morosov. Styling by …...