Acces MariSofi Jacket Natalya Derbyshire  Shoes Zara  Dress Yulia Makogon

Sensitive by Dmitry Porechnyy

A KALTBLUT exclusive fashion editorial. Photography by Dmitry Porechnyy. Styling by Olya Alt. Model is Julia Savinova signed at Nik Model Management. Make-up by Vera Kovaleva. Hairstylist is Anastasia Vavina. Set design by Julia Salnikova. Lighting designer is Alena Martinuyk.

Dress Yulia Makogon
Blouse Vivavox 
Shoes Zara 
Acces MariSofi
Access Mari Sofi
Jacket Natalya Derbyshire 
Shoes Zara 
Dress Yulia Makogon
Access Mari Sofi
Overalls Yulia Makogon 
Shoes Zara 
Dress Yulia Makogon
Blouse Vivavox 
Shoes Zara 
Access Mari Sofi
Shoes Mango 
Access Andres Gallardo 
Top Yulia Makogon
Shorts Yulia Makogon
Dress Natalya Derbyshire 
Access Mari Sofi
Shoes Zara 
Top Vivavox
Shoes Mango 
Access Andres Gallardo 
Top Yulia Makogon
Shorts Yulia Makogon
Dress Natalya Derbyshire 
Access Mari Sofi
Shoes Zara 
Top Vivavox
Dress Yulia Makogon 
Shoes Mango 
Access Andres Gallardo 

Photography by Dmitry Porechnyy / Instagram: @porechnyy
Styling by Olya Alt / Instagram: @altolga
Set design by Julia Salnikova / Instagram: @el.cool.j
Model is Julia Savinova signed at Nik model management / Instagram: @loneli.chan @nikmodelmanagement
Make-up by Vera Kovaleva / Instagram: @verakovaleva.mua
Hair stylist is Anastasia Vavina / Instagram: @avavina_
Lighting designer is Alena Martinuyk / Instagram: @alena.martinyuk
Lighting assistant is Sergey Bashevsky / Instagram: @kilowatt.msc
Special thanks: @sensetique