Stretched outside

A KALTBLUT exclusive. Photography by Jacek Narkielun. Model is Alan Kłosiński. Styled by Jacek Narkielun. Coordinator is Michał Toczyski.

Photography by Jacek Narkielun / instagram: @narkielun
Model is Alan Kłosiński / @klosinskovitz
Styled by Jacek Narkielun / @narkielun
Coordinator Michał Toczyski / @mi_tocz
brands: @1683atelier @karolina___kolodziej  and Marcin Owsianko