A KALTBLUT exclusive. Photography by Dim Melnikov and Anastasia Melnikova. Costume Design by Natasha Timofeeva and Dasha Alexeeva. …...